PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

AR-LA SERVICES kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van AR-LA SERVICES, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AR-LA SERVICES verstrekt. AR-LA SERVICES kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM AR-LA SERVICES GEGEVENS NODIG HEEFT

AR-LA SERVICES verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan AR-LA SERVICES uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG AR-LA SERVICES GEGEVENS BEWAART

AR-LA SERVICES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

AR-LA SERVICES verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van AR-LA SERVICES worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AR-LA SERVICES gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

AR-LA SERVICES maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AR-LA SERVICES bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan AR-LA SERVICES te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

AR-LA SERVICES heeft hier geen invloed op. AR-LA SERVICES heeft Google geen toestemming gegeven om via AR-LA SERVICES verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@arlaservices.nl AR-LA SERVICES zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

AR-LA SERVICES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AR-LA SERVICES maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AR-LA SERVICES verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AR-LA SERVICES op via info@arlaservices.nl. www.arlaservices.nl is een website van AR-LA SERVICES

AR-LA SERVICES is als volgt te bereiken:

Postadres: Burgemeester Cambier van Nootenstraat 8, 3604 AK Maarssen

Vestigingsadres: Burgemeester Cambier van Nootenstraat 8, 3604 AK Maarssen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67293859

Telefoon: +31 (0)6 51081247

E-mailadres: info@arlaservices.nl