14 sep 2021
Bron: Zoom.nl

Spinnentijd is begonnen……

Spinnentijd is begonnen en helaas: ze zijn dit jaar dikker en groter dan ooit dit jaar…

 

En dat is niet alles. Dit jaar zijn de spinnen groter en dikker dan ooit, zeggen experts en ondervinden wij.

Kriebelen

Mogelijk krijgen we zelfs te maken met een heuse spinneninvasie, zo schrijft Weeronline. Om daaraan toe te voegen dat de meeste soorten – er zijn er in totaal zo’n 43.000 – niet schadelijk of gevaarlijk zijn. Maar het zijn er wél veel én ze zijn groot. Zijn die spinnen er dan niet in de warme zomermaanden? Jawel, natuurlijk: maar dan leven ze meer buiten en zie je ze dus niet. Hoe kouder het buiten wordt, hoe meer ze naar binnen kruipen om zich daar te nestelen.

Waarom ze dan groter zijn dan normaal? De afgelopen winter was erg mild, waardoor meer spinnen dan normaal in leven zijn gebleven. En ja, die spinnen zijn dus allemaal een stuk groter geworden, omdat ze simpelweg ouder zijn dan vorig jaar. “In het najaar gaan de vrouwtjes graag naar binnen omdat de nachten kouder worden. En om zich voort te planten, komen de mannetjes dan óók uit de krochten tevoorschijn op zoek naar liefde en een vrouwtje om te paren. Daarom zie je er dus meer als het weer kouder wordt. Maar het kan ook dat ze je simpelweg meer opvallen omdat ze in de herfst volwassen – en dus groter – zijn”, legt een meteoroloog van uit. Verder produceren de spinnen veel meer eierzakjes/netjes dan normaal die vanaf augustus allemaal zijn uitgekomen.

Wij hebben zo’n invasie als dit jaar nog niet eerder meegemaakt en hebben voor volgend seizoen reeds een aangepast plan.

Foto bron: Zoom.nl

24 nov 2020

Spinnenplaag teistert nieuwbouwwijken

Een grote spinnenplaag teistert nieuwbouwwijken in Den Haag en Rotterdam. Bestrijders van ongedierte zeggen dat het nog nooit zo druk is geweest als nu. Er bestaan zelfs al wachtlijsten van 2 weken.

‘Ik doe dit werk al negen jaar, maar zo erg heb ik het nog nooit gezien,’ zegt spinnenbestrijder Arjan Landzaat, die met zijn bedrijf Ar-La Services vanuit Maarssen actief is in het hele land. ‘Vooral in Rotterdam en Den Haag is het erg en dan met name in de nieuwbouwwijken.’

Spinnendeskundige Peter van Helsdingen noemt de omstandigheden voor de achtpotigen momenteel gunstiger dan enkele maanden geleden. ‘Er zijn meer insecten en die eten ze, dus kunnen ze beter groeien en zich handhaven.’

BRON: https://www.pzc.nl/algemeen/spinnenplaag-teistert-nieuwbouwwijken~a87cf566/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

12 mrt 2017
spinnen verwijderen

Amsterdam krijgt een nieuw eiland

Amsterdam krijgt een nieuw eiland in het IJmeer, Middeneiland. Er kan een begin worden gemaakt met het opspuiten van het terrein van 80 hectare, zo hebben B en W woensdag bekendgemaakt.

Half 2018 begint het opspuiten volgens de ’pannenkoekmethode’, waarbij lagen zand op elkaar worden gespoten tot het eiland klaar is. Daarna moet het een paar jaar inklinken voordat met huizenbouw kan worden begonnen. Op Middeneiland worden 3000 woningen gebouwd tussen 2021 en 2026.

Op termijn komt er mogelijk nog eens 70 hectare bij, waar dan opnieuw 3000 woningen kunnen worden gebouwd.

Middeneiland maakt deel uit van IJburg fase II, waar ook Centrumeiland en het toekomstige Buiteneiland onder vallen. „Met het opspuiten van Middeneiland breiden we de stad uit. Het wordt een prachtig stuk Amsterdam waar wonen, bewegen en natuur voorop staan”, aldus wethouder Eric van der Burg (grondzaken).

In 2012 besloot het stadsbestuur nog af te zien van de aanleg van Middeneiland. Destijds werden de kosten, 40 tot 60 miljoen euro, een te groot financieel risico gevonden.

12 mrt 2017

Wij gebruiken geen biocide!

Ons product is het enigste middel in Nederland met de status reinigingsproduct, afgegeven door de Inpectie Leefomgeving en Transport (ILT), om insecten verontreiniging te voorkomen/verhelpen.
Wij hebben hiervan uiteraard op aanvraag een afschrift van.

Ons product is dus geen biocide.

Biociden
Wat het zijn, wanneer ze worden toegelaten.

Op deze pagina vindt u wat uitleg over biociden zelf en het verschil tussen biociden en een reinigingsmiddel.

Wat zijn biociden?

Biociden zijn letterlijk dodelijke stoffen (bios betekent ‘leven’, cide ‘doder’). Het zijn bestrijdingsmiddelen (stoffen of mengsels) met als doel schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen.

Een product dat aangeeft dat het als doel heeft het afweren of weren van bijvoorbeeld spinnen is dus een biocide en heeft een toelatingsnummer nodig. Word dat product verkocht zonder toelatingsnummer is dat strafbaar voor de verkoper.

Er is op dit moment geen middel waarmee je zonder spuitlicentie spinnen mag bestrijden buiten en binnen de woning. De middelen die nu worden aangeboden en pretenderen legaal te zijn, hebben de status van een biocide en zijn illegaal omdat ze geen toelatingsnummer hebben.

Dit product is reeds bekend bij de handhavende instantie en hier word reeds op gehandhaafd en geprocedeerd.

Dat betekend ook dat alle bedrijven die als dienst: spinnenbestrijding of spinnenwering aanbieden in overtreding raken. Dit om de simpele reden dat er geen producten zijn toegelaten om spinnen te weren. Spinnen bestrijden buiten de woning is al langere tijd verboden. De groothandels/winkels of webshops die dit product verkopen lopen het risico straks hun voorraad te verliezen en dubbele een boete a 4000 euro te krijgen voor het aanprijzen en voorhanden hebben van een niet toegelaten biocide.

Omdat de overlast die toch aanwezig van de vervuiling van spinnen en insecten op te lossen, hebben wij gezocht naar een alternatief.

In overleg met de handhavende instantie op dit gebied, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (voormalig VROM inspectie) hebben wij overlegd hoe we toch een oplossing kunnen vinden.

De oplossing hebben we in overleg met de (ILT) gevonden in een reinigingsproduct genaamd “ons product”waarmee we de ondergrond reinigen en beschermen tegen vernieuwde aanhechting van tijdelijke atmosferische vervuiling zoals bijvoorbeeld insectenvervuiling. Hierbij de gedachte dat er niet bestreden hoeft te worden als de ondergrond schoon blijft. Ons product “ons product” heeft dus de officiële status als reinigingsproduct in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hierbij de noot dat hoe het product word verkocht en aangeprezen bepaald of het een reiniging product blijft. In reclame uitingen of op websites mag het product dus niet worden verkocht als spinnenwering middel of spinnenbestrijding middel. Door verkeerde reclame uiting, of aanprijzing word het dan alsnog een biocide.

De ILT zal alle verkooppunten en bedrijven inspecteren die producten verkopen of diensten aanbieden die te maken hebben met spinnen bestrijden, niet zijnde gecertificeerde ongediertebestrijders.

Straf- en herstelsancties
De ILT kan iemand die een bepaling uit de Wgb overtreedt een bestuurlijke boete opleggen. In de Rgb staan standaardboetebedragen vermeld. Voor de handel in en het gebruik van niet-toegelaten biociden legt de ILT bijvoorbeeld een boete op van € 2500,00. Bij overtreding van de Wgb kan ook worden overgegaan tot strafvervolging. De ILT is ook bevoegd een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen.

Ook is het bekend dat er nog veel bedrijven (of niet bestaande bedrijven) met landbouwgif spuiten en daarbij aan de klant vertellen dat het een biologische product is. Dit landbouw gif is levens gevaarlijk voor mensen, voor baby’s en kinderen extra gevaarlijk. Dit gif mag alleen worden toegepast in beschermende omgeving en met beschermende kleding door gecertificeerd opgeleide mensen. Een aantal bedrijven heeft al de aandacht van het ILT. Meldingen van illegale spuiters kunnen anoniem worden doorgegeven via meld misdaad anoniem via 0800-7000 of via het meldingsformulier op de website van het ILT

Voor het melden aan de ILT: https://www.ilent.nl/contact/melden/

Wij willen u als distributeur van ons nieuwe product graag adviseren hoe u de teksten op uw huidige website en in reclame folders kunt aanpassen zodat zij voldoen aan de eisen die straks gesteld worden.

Spinnenbestrijding of spinnenwering binnen en buiten de woning mag door een niet gecertificeerd ongediertebestrijder niet meer als dienst worden aangeboden. U moet de dienst als schoonmaak bedrijf aanbieden als:

Specialist in het voorkomen en vrijhouden van insecten vervuiling, zoals bijvoorbeeld webben en andere vervuiling.

Als je als bedrijf toch dienst spinnenbestrijding of wering gaat aanbieden, word het reinigingsproduct alsnog een biocide en dan kun je een hoge boete riskeren. Dan spuit je met een biocide zonder vakbekwaamheidsdiploma.

Ar-La Services heeft vanaf 2005 aan de voet gestaan met de ontwikkeling en op de markt brengen van een legaal product, hierdoor hebben wij alle kennis opgedaan. Wij zullen u gaande weg op de hoogte houden van wet en regelgeving. Mocht u vragen kunt u ons altijd benaderen.